ആയുഷ് മിഷൻ ഹോമിയോപതി വകുപ്പിൽ അവസരം

ആയുഷ് മിഷൻ ഹോമിയോപതി വകുപ്പിൽ കരാർ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫർമസിസ്റ്റ്, നഴ്സ്, നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റാഫ്‌ എന്നിവരുടെ നിയമനം നടത്തുന്നു.കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.പോസ്റ്റ്,യോഗ്യത, ഇന്‍റര്‍വ്യു തീയതി തുടങ്ങി കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ വായിക്കാം; Organization Name ആയുഷ് മിഷൻ Job Type സെന്‍ട്രല്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് Recruitment Type Direct Recruitment Advt No നില്‍ Post Name ഫർമസിസ്റ്റ്, നഴ്സ്, നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റാഫ്‌ Total […]

Continue Reading

കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്വകാര്യ സ്ഥാപങ്ങളില്‍ ഒഴിവുകള്‍

കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്വകാര്യ സ്ഥപങ്ങളിലെ ഒഴിവുകള്‍ താഴെ വായിക്കാം; ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആവാം HDB ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്‌ എന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവുള്ള ഗോൾഡ് ലോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. തൃശൂർ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലാണ് അവസരം. തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് 2.40 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക ശമ്പളം ലഭിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർ prem.jos@hdbfs.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് റെസ്യുമെ/ബയോഡാറ്റ അയച്ചുകൊടുക്കുക. റബർ എക്സ്പോർട്ടിങ് കമ്പനിയിൽ ഒഴിവ് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റബ്ബർ ഉത്പാദനവും കയറ്റുമതിയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് […]

Continue Reading