സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒഴിവുകള്‍

നിർഭയ ഷെൽട്ടർ ഹോംമില്‍ സെക്യൂരിറ്റി  തസ്തിക     കോഴിക്കോട് വിമൻ ആന്‍ഡ്‌ ചില്‍ട്രന്‍സ് ഹോം (നിർഭയ ഷെൽട്ടർ ഹോം) സെക്യൂരിറ്റി (1) തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തെ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിനായി എസ്എസ്എൽസി പാസായ…
© 2021 Jobalertinfo - WordPress Theme by WPEnjoy