കേരള സർക്കാർ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

കേരള സർക്കാർ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്: കേരള സർക്കാർ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഗാർഹികാതിക്രമത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ വനിതാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാരെ സഹായിക്കുന്ന മെസ്സഞ്ചർ തസ്തികയിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവിൽ സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർഥികളെ വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും.

പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. 25നും 45നും ഇടയിലാവണം പ്രായം. സമാന ജോലിയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ജില്ലയിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും അഭികാമ്യം.

താത്പര്യമുള്ളവർ വെള്ളപേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി, ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ സഹിതം മാർച്ച് 9ന് രാവിലെ 11ന് തൃശൂർ കളക്‌ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഹാജരാകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, കേരള മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റി, റ്റി.സി. 20/1652, കല്പന, കുഞ്ചാലുംമൂട്, കരമന.പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം,

ഫോൺ: 0471-2348666. ഇ-മെയിൽ: keralasamakhya@gmail.com, വെബ്‌സൈറ്റ്: www.keralasamakhya.org.

Other Post You May Like;

Federal Bank Careers 2022-Bankman, Sweeper Job Openings

Indian Navy SSC Officer Recruitment 2022-Latest 155 Job Openings

Kannur Airport Recruitment 2022

RBI Assistant Recruitment 2022 Recruitment 2022-Latest 950 Job Openings

HDFC Bank Recruitment 2022-HDFC Jobs 2022

Related Posts

Infosys Careers 2022-Process Executive Job Openings

Infosys Careers 2022: Infosys, an Indian multinational information technology company invited application from eligible candidates for the post of Process Executive. The aspirants looking for IT jobs…

AL Ansari Exchange Careers 2022

AL Ansari Exchange Careers 2022: AL Ansari Exchange looking candidates for various posts to fill their latest job vacancies. The aspirants looking for gulf jobs can utilize…

IndusInd Bank Careers 2022

IndusInd Bank Careers 2022: IndusInd Bank Limited, among the new-generation private banks in India invited application from eligible candidates for the post of Business Executives. The aspirants…

TCS BPS Fresher Hiring 2022

TCS BPS Fresher Hiring 2022: Tata Consultancy Services, an Indian multinational information technology services and consulting company is hiring Arts, Commerce & Science graduates through TCS BPS Hiring…

IBPS PO Recruitment 2022

IBPS PO Recruitment 2022:  Institute of Banking Personnel Selection has published latest IBPS PO Notification 2022 for the post of Probationary Officer(PO). IBPS has started accepting online…

Dubai Transguard Careers 2022 | Free Gulf Job Alert

Dubai Transguard Careers 2022: Transguard Group, UAE’s most believed business uphold which provides Cash Services, Security Services, Manpower Services and Integrated Facility Services is looking for candidates…