തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലാബ്‌ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഒഴിവ്

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിനെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നിയമനം നടത്തുന്നു.ഗവണ്മെന്റ് താത്കാലിക ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ വായിക്കാം;

ജോബ് തരം ഗവൺമെന്റ് ജോലി
ഓർഗനൈസേഷൻ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്
പോസ്റ്റ്‌ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്
ലൊക്കേഷൻ തിരുവനന്തപുരം
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിട്ട്
ശമ്പളം Not Mentioned
വേക്കൻസി Not Mentioned

യോഗ്യത

പോസ്റ്റിന്റെ പേര് യോഗ്യത
ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്ലസ് ടു വിജയം
പ്ലസ് ടു തലത്തിൽ സയൻസ് പഠിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയമുണ്ടാകണം. ലബോറട്ടറി മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള സയൻസ് ബിരുദധാരികളെയും പരിഗണിക്കും

ശമ്പളവും പ്രായപരിധിയും 

പോസ്റ്റിന്റെ പേര് പ്രായപരിധി ശമ്പളം
ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്  28 വയസ്സ്. 16,000-20,000
പ്രായപരിധി 28 വയസ്സ് (നിയമാനുസൃത ഇളവ് ലഭിക്കും). പ്രതിമാസ വേതനം 16,000-20,000 രൂപ.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം 

താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് 28ന് രാവിലെ 11ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കാര്യാലയത്തില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാം.ജനനതിയതി, ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, മുൻപരിചയം, മേൽവിലാസം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസ്സൽ രേഖകളും (സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്) ഹാജരാക്കണം.

Follow Job Vacancy Instagram Page

Join Job Vacancy Facebook Group Join Job Vacancy WhatsApp Group